Jeseníky se vrací

vzpomínka Františka Rosického

Když jsem se před padesáti léty poprvé zúčastnil automobilové soutěže pořádané olomouckými motoristy v pohoří Jeseníků, netušil jsem, že se zanedlouho natrvalo usadím v Olomouci a s touto oblastí spojím svůj sportovní osud. Tehdejší doba automobilovému sportu příliš nefandila, a tak ani velká jesenická soutěž, byť založená na historických kořenech, už dlouho nevydržela.

Teprve v osmašedesátém roce se ledy částečně prolomily a díky zastoupení v novém pražském motoristickém vedení se podařilo získat pro Olomouc automobilový okruh i mistrovskou automobilovou soutěž. Spolu s výtečným manažérem Jindrou Gronychem jsme rychle připravili celkovou koncepci soutěže a organizační výbor ji ve spolupráci s ostatními motoristy a územními institucemi už v roce 1969 uvedl do života. Jesenická byla opět na scéně, tentokrát však s novým, moderním i módním názvem Rallye Jeseníky. Procházela celým územím Nízkého a Hrubého Jeseníku, měřila přes 450 km a obsahovala 4 rychlostní zkoušky. Tehdy se pojetí automobilové rally víc blížilo normálnímu použití automobilu ve veřejném provozu, hlavní důraz se kladl na jízdu na otevřené trati s poměrně vysokými jízdními průměry odstupňovanými podle skupin a objemových tříd soutěžních vozidel. Nedodržení předepsané jízdní doby mezi časovými kontrolami bylo tvrdě postihováno a penalizace z trati byly základem pro hodnocení, význam rychlostních zkoušek byl většinou až druhořadý. Těmto podmínkám dobře vyhovovala oblast Jeseníků s menším osídlením, se sportovně náročnými úseky trati, velkým převýšením, rychle se měnícím povrchem i počasím a s krásnými scenériemi v podzimním období. Proto byl hned první ročník Rallye Jeseníky velmi příznivě hodnocen a stal se dobrým základem pro další pořádání. Soutěž si udržovala vysokou úroveň, koncepčně se vyvíjela, stala se i naší nejlepší mistrovskou soutěží a účastníci na ni dodnes rádi vzpomínají. Stačí připomenout slavná jména vítězů – v Jeseníkách pětkrát vyhrál Hubáček, dvakrát zvítězil Ponec, Kvaizar, Pavlík a jednou byl nejlepší Blahna, Zapadlo, Křeček, Valoušek, Gronych, Šefr a Hejtmánek. Všechny další hvězdy našeho soutěžního nebe, které obsadily přední místa ve skupinách a třídách, se rovněž stejným dílem zasloužily o dobré jméno této rally.

Na přání hlavních partnerů se soutěž nakrátko stala mezinárodním podnikem a také její název byl postupně měněn – přes Rallye Sigma Jeseníky až na pouhé Rallye Sigma. Po deseti ročnících jsme s ředitelem rally Jindrou Gronychem organizační výbor opustili a soutěž pokračovala pod vedením Milana Kunce až do roku 1983, kdy její působení v celostátním mistrovství skončilo. V následujícím roce se nekonala a po přestávce opět začala od nejnižšího stupně. S novým ředitelem Františkem Chytilem hned postoupila do českého mistrovství a po dvou dalších létech, bez výrazné sponzorské podpory, znovu zanikla.

Jezdecky a divácky zajímavé tratě v Jeseníkách na řadu let osiřely. Jejich kouzlo znovu ožilo až před třemi léty, kdy se v okolí Šternberka opět začaly prohánět soutěžní automobily, zatím jen při hostující Valašské rally. Byl to však dobrý impuls pro odstartování dvou pohárových Rally Ecce homo uspořádaných ve Šternberku spolu s RSP Brno. Při nich se zase potvrdilo, že Jeseníky jsou vhodným terénem i pro moderně pojatou kompaktní rally s krátkými přejezdy a s odpovídajícím počtem sportovně náročných rychlostních zkoušek.

Buďme rádi, že výsledkem pořadatelského úsilí a spokojenosti účastníků je zápis soutěže do kalendáře Mistrovství ČR ve sprintrally pod tradičním názvem Rally Jeseníky a navíc, i v tradičním podzimním termínu, který Jeseníkům tak sluší.

Držme pořadatelům palce, aby se jim podařilo trvale navázat na tradice předcházejících let a zároveň přejme všem účastníkům a divákům, aby se nová soutěž stala důstojným nositelem jména Rally Jeseníky.